STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37471 000.00.19.H26-220212-0002 220000494/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Máy tách chiết- tinh sạch DNA/RNA và Protein tự động

Còn hiệu lực

37472 000.00.19.H26-220212-0003 220000493/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Máy tách chiết- tinh sạch DNA/RNA và Protein tự động

Còn hiệu lực

37473 000.00.19.H26-220214-0038 220000498/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG Bộ dây thở máy gây mê dùng 1 lần

Còn hiệu lực

37474 000.00.19.H26-220214-0026 220000497/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG Bộ dây thở máy thở dùng 1 lần

Còn hiệu lực

37475 000.00.19.H26-220126-0027 220000496/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO Gel bôi niêm mạc miệng

Còn hiệu lực