STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37476 000.00.19.H26-201205-0006 200000460/PCBMB-HN

HKD CỬA HÀNG VẬT TƯ Y TẾ SỐ 108 E8

Còn hiệu lực

37477 000.00.19.H26-201130-0027 200002186/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Bàn mổ

Còn hiệu lực

37478 000.00.19.H26-201204-0010 200002192/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37479 000.00.19.H26-201117-0011 200002193/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

37480 000.00.19.H26-201207-0016 200002194/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Xe đẩy thuốc, dụng cụ

Còn hiệu lực