STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37476 000.00.19.H26-210826-0021 210001459/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỀM SAPHIA Dung dịch xịt xoang mũi

Còn hiệu lực

37477 000.00.19.H26-210831-0001 210001460/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ DR KÌNH Dung dịch xịt mũi họng

Còn hiệu lực

37478 000.00.19.H26-210827-0024 210000495/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ WORKON

Còn hiệu lực

37479 000.00.19.H26-210831-0007 210000496/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VITEXCO E&C

Còn hiệu lực

37480 000.00.19.H26-210903-0005 210001462/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA QUE LẤY MẪU BỆNH PHẨM

Còn hiệu lực