STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37481 000.00.19.H29-220218-0023 220000500/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Phin lọc khí

Còn hiệu lực

37482 000.00.19.H29-220221-0022 220000499/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Kim chạy thận nhân tạo

Còn hiệu lực

37483 000.00.19.H29-220218-0021 220000314/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHOA HỌC KỸ THUẬT THIÊN TRƯỜNG

Còn hiệu lực

37484 000.00.19.H29-220218-0018 220000313/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SOUTH EAST ASIA SUPPLIER

Còn hiệu lực

37485 000.00.19.H29-220216-0010 220000312/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN THỊNH HEALTH

Còn hiệu lực