STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37486 000.00.19.H26-220210-0014 220000401/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Y KHOA Bộ dây truyền dịch có kim sử dụng một lần

Còn hiệu lực

37487 000.00.19.H26-220209-0018 220000400/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống nội khí quản có bóng và ống nội khí quản không bóng

Còn hiệu lực

37488 000.00.19.H26-220207-0002 220000399/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Hệ thống máy khoan sinh thiết và bộ kim khay sinh thiết bằng khoan

Còn hiệu lực

37489 000.00.19.H26-220207-0003 220000398/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Hệ thống máy khoan sinh thiết và bộ kim khay sinh thiết bằng khoan

Còn hiệu lực

37490 000.00.48.H41-220216-0018 220000028/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC SỐ 3 CÔNG TY TNHH DƯỢC CHIẾN THẮNG

Còn hiệu lực