STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37486 000.00.19.H26-201209-0007 200000462/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ

Còn hiệu lực

37487 000.00.19.H26-201209-0005 200000463/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TQMED

Còn hiệu lực

37488 000.00.19.H26-201210-0007 200000464/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GENFOUR

Còn hiệu lực

37489 000.00.19.H26-201209-0004 200000465/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH 5M HEALTHCARE

Còn hiệu lực

37490 000.00.19.H26-201209-0020 200000466/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AN VINH

Còn hiệu lực