STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37491 000.00.24.H49-220220-0002 220000091/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC NGỌC NHI

Còn hiệu lực

37492 000.00.24.H49-220220-0001 220000090/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HẢI YẾN

Còn hiệu lực

37493 000.00.24.H49-220219-0010 220000089/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC DOANH NGHIỆP THU HẰNG - CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NAM VIỆT

Còn hiệu lực

37494 000.00.19.H29-220216-0026 220000311/PCBMB-HCM

CHI NHÁNH MIỀN NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Còn hiệu lực

37495 000.00.24.H49-220219-0009 220000088/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC LÂM ANH

Còn hiệu lực