STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37511 000.00.19.H29-201221-0007 200000399/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM 150 COPHAVINA KHẨU TRANG Y TẾ THÔNG THƯỜNG

Còn hiệu lực

37512 000.00.19.H29-201222-0004 200002244/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dùi động mạch

Còn hiệu lực

37513 000.00.19.H29-201222-0003 200002245/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA Họ dụng cụ dẫn chỉ

Còn hiệu lực

37514 000.00.19.H29-201222-0010 200002247/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Dung dịch tẩy rửa

Còn hiệu lực

37515 000.00.19.H29-201221-0001 200002248/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EUROPHARM Amasan Rosea Decongestant

Còn hiệu lực