STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37526 000.00.12.H19-210518-0004 210000020/PCBA-ĐN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Khẩu trang y tế (N95)

Còn hiệu lực

37527 000.00.19.H29-210512-0005 210000341/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN MATSUMOTO KIYOSHI VIỆT NAM BĂNG DÁN VẾT THƯƠNG

Còn hiệu lực

37528 000.00.19.H29-201007-0004 210000342/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM KHỬ TRÙNG CAO CẤP VIỆT NAM Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme

Còn hiệu lực

37529 000.00.19.H29-210406-0006 210000343/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU ANT VIỆT NAM Họ dụng cụ dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

37530 000.00.19.H29-210227-0003 210000344/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÍN NHA Vật liệu lấy dấu nha khoa

Còn hiệu lực