STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37546 000.00.19.H26-220214-0026 220000497/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG Bộ dây thở máy thở dùng 1 lần

Còn hiệu lực

37547 000.00.19.H26-220126-0027 220000496/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO Gel bôi niêm mạc miệng

Còn hiệu lực

37548 000.00.19.H26-220216-0014 220000495/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO Kem bôi vết thương ngoài da

Còn hiệu lực

37549 000.00.19.H26-220216-0016 220000494/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO Gạc đắp vết thương ngoài da

Còn hiệu lực

37550 000.00.19.H26-220216-0019 220000493/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO Dung dịch xịt vết thương ngoài da

Còn hiệu lực