STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37561 000.00.19.H26-210426-0001 210000616/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Đầu chụp ống nội soi đại tràng

Còn hiệu lực

37562 000.00.17.H13-210514-0001 210000002/PCBSX-CT

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HEALTHCARE SCIENCE VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ - NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHẨU TRANG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37563 000.00.19.H29-210505-0003 210000339/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Huyết áp kế cơ và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

37564 000.00.19.H29-210303-0007 210000340/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Vật liệu nha khoa

Còn hiệu lực

37565 000.00.19.H29-210409-0004 210000069/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI PHÚ AN

Còn hiệu lực