STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37561 000.00.19.H26-220120-0030 220000449/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM GIA PHÁT VIÊN ĐẶT ÂM ĐẠO

Còn hiệu lực

37562 000.00.19.H26-220214-0030 220000331/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETKAO GROUP

Còn hiệu lực

37563 000.00.19.H26-220211-0004 220000448/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM Máy điện trị liệu đa năng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

37564 000.00.19.H26-220211-0026 220000447/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHN VIỆT NAM Máy điều trị từ trường dùng trong y tế

Còn hiệu lực

37565 000.00.19.H26-220210-0040 220000330/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC QUANG MINH 2

Còn hiệu lực