STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37566 000.00.19.H26-210521-0009 210000644/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đèn mổ

Còn hiệu lực

37567 000.00.19.H26-210521-0004 210000645/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BICARE GẠC VỆ SINH RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

37568 000.00.19.H26-210521-0003 210000646/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BICARE DUNG DỊCH VỆ SINH RĂNG MIỆNG VÀ VẬT TƯ ĐI KÈM

Còn hiệu lực

37569 000.00.19.H26-210519-0006 210000647/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANPHAGROUP XỊT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

37570 000.00.19.H26-210520-0010 210000171/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU H.D.H

Còn hiệu lực