STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37566 000.00.19.H26-220126-0027 220000496/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO Gel bôi niêm mạc miệng

Còn hiệu lực

37567 000.00.19.H26-220216-0014 220000495/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO Kem bôi vết thương ngoài da

Còn hiệu lực

37568 000.00.19.H26-220216-0016 220000494/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO Gạc đắp vết thương ngoài da

Còn hiệu lực

37569 000.00.19.H26-220216-0019 220000493/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO Dung dịch xịt vết thương ngoài da

Còn hiệu lực

37570 000.00.16.H46-220221-0001 220000006/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC PHƯƠNG ĐAN

Còn hiệu lực