STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37581 000.00.19.H29-210422-0003 210000336/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Mặt nạ / Lưới nhựa cố định đầu

Còn hiệu lực

37582 000.00.19.H29-210422-0002 210000337/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Mặt nạ / Lưới nhựa cố định đầu cổ vai

Còn hiệu lực

37583 000.00.19.H29-210301-0013 210000338/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cốc đựng mẫu

Còn hiệu lực

37584 000.00.16.H05-210511-0001 210000021/PCBA-BN

NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM DKPHARMA - CHI NHÁNH BẮC NINH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Nước súc miệng, họng

Còn hiệu lực

37585 000.00.16.H05-210511-0002 210000022/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM Xịt họng CTTSORE

Còn hiệu lực