STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37651 000.00.48.H41-220221-0009 220000082/PCBMB-NA

NHA THUỐC TTYT HUYỆN QUẾ PHONG

Còn hiệu lực

37652 000.00.48.H41-220221-0008 220000081/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ HẢI YẾN

Còn hiệu lực

37653 000.00.04.G18-220221-0027 220001361/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Máy điện cơ

Còn hiệu lực

37654 000.00.04.G18-220221-0026 220001360/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Hợp chất bôi trơn ống tủy răng

Còn hiệu lực

37655 000.00.19.H26-220221-0048 220000496/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH SARAYA GREENTEK TẠI HÀ NỘI Bàn chải vệ sinh răng miệng bằng bọt biển

Còn hiệu lực