STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37661 000.00.19.H29-220214-0009 220000416/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Dụng cụ kết nối

Còn hiệu lực

37662 000.00.19.H29-220214-0010 220000415/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NGUYÊN Dây dẫn áp lực

Còn hiệu lực

37663 000.00.19.H29-220214-0005 220000301/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRÚC GIA

Còn hiệu lực

37664 000.00.19.H26-220214-0025 220000457/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA HÂN XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

37665 000.00.19.H29-220214-0012 220000342/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Đèn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực