STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37671 000.00.19.H26-210910-0007 210001556/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Ống vận chuyển và môi trường vận chuyển mẫu vi rút

Còn hiệu lực

37672 000.00.19.H26-210910-0008 210001557/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM KHÁNH VÂN Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

37673 000.00.19.H26-210913-0007 210000542/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MAZA QUANG MINH

Còn hiệu lực

37674 000.00.19.H26-210909-0001 210000543/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊM VIỆT

Còn hiệu lực

37675 000.00.19.H26-210909-0013 210001558/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ANH ĐỨC Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực