STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37671 000.00.19.H29-220210-0027 220000454/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TATAVN chất nhuộm bao

Còn hiệu lực

37672 000.00.19.H29-220217-0015 220000453/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Bộ dây chạy thận

Còn hiệu lực

37673 000.00.07.H27-220220-0001 220000006/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC QUÝ LINH

Còn hiệu lực

37674 000.00.19.H29-220120-0019 220000359/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Pipet hút mẫu

Còn hiệu lực

37675 000.00.04.G18-220221-0005 220001345/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính và bán định lượng Mycoplasma hominis và Ureaplasma spp

Còn hiệu lực