STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37676 000.00.16.H02-220217-0001 220000004/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BAPHARCO Viên XÔNG MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

37677 000.00.04.G18-220221-0008 220001348/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

37678 000.00.19.H29-220218-0007 220000363/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Miếng dán điện cực

Còn hiệu lực

37679 000.00.19.H29-220218-0004 220000489/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Thiết bị siêu âm trị liệu

Còn hiệu lực

37680 000.00.19.H29-220216-0033 220000488/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SX TM DV KIM MINH MÁY KHÍ NÉN TUẦN HOÀN TRỊ LIỆU

Còn hiệu lực