STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37686 000.00.48.H41-220220-0009 220000073/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC HẢI AN 1

Còn hiệu lực

37687 000.00.48.H41-220218-0015 220000072/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC BÙI HOÀ

Còn hiệu lực

37688 000.00.48.H41-220218-0005 220000071/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC HA MY - GIANG

Còn hiệu lực

37689 000.00.48.H41-220217-0016 220000070/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TUẤN HƯƠNG

Còn hiệu lực

37690 000.00.48.H41-220214-0011 220000069/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC HIÊN TOÀN

Còn hiệu lực