STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37731 000.00.19.H29-220102-0017 220000007/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37732 000.00.19.H29-220102-0015 220000019/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Dụng cụ chắn lưỡi,tạo đường thở số (Airway)

Còn hiệu lực

37733 000.00.19.H29-220102-0014 220000018/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Gạc tẩm cồn (Alcohol pads)

Còn hiệu lực

37734 000.00.19.H29-211222-0014 220000017/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Máy hút sữa tự động

Còn hiệu lực

37735 000.00.19.H29-211222-0010 220000016/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM kim tiêm insulin (dạng đầu bút)

Còn hiệu lực