STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37736 000.00.19.H29-220102-0012 220000015/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Dụng cụ chắn lưỡi,tạo đường thở số (Airway)

Còn hiệu lực

37737 000.00.19.H29-220102-0011 220000014/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Khóa 3 ngã có dây

Còn hiệu lực

37738 000.00.19.H29-220102-0010 220000013/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Ống tiêm có kim (Luerlock)

Còn hiệu lực

37739 000.00.19.H29-220102-0009 220000012/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

37740 000.00.19.H29-220102-0008 220000011/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Ống thông nội khí quản

Còn hiệu lực