STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37786 000.00.31.H36-220216-0001 220000032/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC MINH QUÝ 54

Còn hiệu lực

37787 000.00.31.H36-220215-0001 220000031/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC SỐ 01

Còn hiệu lực

37788 000.00.31.H36-220214-0002 220000030/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC NHÂN HÒA LÂM HÀ 02

Còn hiệu lực

37789 000.00.19.H26-220217-0023 220000316/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 4T PHARMA

Còn hiệu lực

37790 000.00.31.H36-220210-0001 220000029/PCBMB-LĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 502

Còn hiệu lực