STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37791 000.00.19.H26-220217-0002 220000315/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG BẮC HÀ

Còn hiệu lực

37792 000.00.19.H26-220217-0024 220000465/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HUYỀN CHI NGỌC XỊT XOANG

Còn hiệu lực

37793 000.00.19.H26-220217-0014 220000464/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM RIO PHARMACY XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

37794 000.00.19.H26-220217-0005 220000463/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRANG LY VIÊN XÔNG TINH DẦU

Còn hiệu lực

37795 000.00.19.H26-220215-0036 220000462/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ MIFACO DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực