STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37836 000.00.17.H58-220115-0006 220000006/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 770

Còn hiệu lực

37837 000.00.17.H58-220120-0001 220000005/PCBMB-TG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 498

Còn hiệu lực

37838 000.00.17.H58-220120-0002 220000004/PCBMB-TG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 19

Còn hiệu lực

37839 000.00.17.H58-220208-0001 220000003/PCBMB-TG

NHÀ THUỐC LONG CHÂU - CHI NHÁNH TIỀN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

Còn hiệu lực

37840 000.00.19.H17-210608-0002 220000023/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC PHARMAKET 05

Còn hiệu lực