STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37901 000.00.19.H26-211031-0005 220000460/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI Cáp dẫn sáng

Còn hiệu lực

37902 000.00.16.H40-220108-0001 220000001/PCBMB-NĐ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LAMELLA

Còn hiệu lực

37903 000.00.19.H26-211202-0006 220000310/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG

Còn hiệu lực

37904 000.00.04.G18-220215-0019 220001285/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ĐẤT HỨA MÁY LÀM ĐẦY DA

Còn hiệu lực

37905 000.00.19.H26-220215-0045 220000309/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO

Còn hiệu lực