STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38411 000.00.19.H26-220429-0023 220001747/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HƯƠNG TRANG

Còn hiệu lực

38412 000.00.19.H26-220429-0024 220001529/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ BỘ MỞ THẬN DẪN LƯU QUA DA.

Còn hiệu lực

38413 000.00.19.H26-220429-0020 220000070/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠT PHÁT Khẩu Trang Y Tế Đạt Phát - KF 94

Còn hiệu lực

38414 000.00.19.H26-220429-0009 220001746/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẰNG

Còn hiệu lực

38415 000.00.19.H26-220428-0013 220001528/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETLAND Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực