STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38416 000.00.19.H26-220429-0004 220001527/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

38417 000.00.19.H26-220429-0029 220001745/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HƯƠNG XUÂN

Còn hiệu lực

38418 000.00.19.H26-220427-0025 220001526/PCBB-HN

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN Y TẾ VIỆT NHẬT Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

38419 000.00.19.H26-220429-0016 220001466/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Dung dịch vệ sinh mũi họng

Còn hiệu lực

38420 000.00.19.H26-220427-0017 220001525/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy điện tim

Còn hiệu lực