STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38421 000.00.19.H26-220427-0009 220001524/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy điện tim

Còn hiệu lực

38422 000.00.19.H26-220427-0043 220001523/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

38423 000.00.19.H26-220425-0049 220001744/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LABMED

Còn hiệu lực

38424 000.00.19.H26-220427-0041 220001522/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

38425 000.00.19.H26-220428-0048 220001521/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Bộ ống nội phế quản hai nòng

Còn hiệu lực