STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38431 000.00.19.H26-220423-0007 220001517/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ ĐỨC Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

38432 000.00.19.H26-220429-0025 220001743/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ

Còn hiệu lực

38433 000.00.19.H26-220428-0018 220001742/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC XUÂN NGHĨA 2

Còn hiệu lực

38434 000.00.19.H26-220428-0034 220001741/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC XUÂN PHÚC 1

Còn hiệu lực

38435 000.00.19.H26-220419-0023 220001740/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HCH VIỆT NAM

Còn hiệu lực