STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38436 000.00.19.H26-220428-0009 220001516/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Rọ bắt sỏi

Còn hiệu lực

38437 000.00.19.H26-220428-0019 220001515/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Dây truyền quang (Sợi quang dùng cho máy tán sỏi laser)

Còn hiệu lực

38438 000.00.19.H26-220428-0006 220001513/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Vỏ que nong

Còn hiệu lực

38439 000.00.19.H26-220427-0044 220001739/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC VÀ VẬT LIỆU NHA KHOA VIỆT TIÊN HÀ NỘI

Còn hiệu lực

38440 000.00.19.H26-220428-0037 220001461/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ NOVAPHAR Nước muối sinh lý Novasat

Còn hiệu lực