STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38481 000.00.22.H44-220503-0002 220000082/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC NGUYỄN HUỆ

Còn hiệu lực

38482 000.00.07.H27-220428-0001 220000061/PCBMB-HT

CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN ANH

Còn hiệu lực

38483 000.00.19.H26-220422-0034 220001499/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Máy châm cứu

Còn hiệu lực

38484 000.00.19.H26-220504-0032 220001423/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Tủ an toàn sinh học cấp II

Còn hiệu lực

38485 000.00.19.H26-220504-0031 220001422/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA Máy ly tâm

Còn hiệu lực