STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38501 000.00.19.H26-220426-0039 220001413/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ khay lưới đựng dụng cụ và phụ kiện

Còn hiệu lực

38502 000.00.19.H26-220426-0038 220001412/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ phẫu thuật lồng ngực

Còn hiệu lực

38503 000.00.19.H26-220426-0037 220001411/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Họ dụng cụ phẫu thuật ngực

Còn hiệu lực

38504 000.00.19.H26-220427-0016 220001471/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Dụng cụ cắt bao quy đầu

Còn hiệu lực

38505 000.00.19.H15-211230-0001 220000042/PCBMB-ĐL

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN NGỌC HUY

Còn hiệu lực