STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38506 000.00.07.H28-220427-0001 220000001/PCBSX-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO GIA Sản xuất chế phẩm dung dịch Natriclorid (nước muối sinh lý, nước muối ưu trương)

Còn hiệu lực

38507 000.00.19.H26-220505-0014 220001501/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Bộ dụng cụ hỗ trợ dùng trong phẫu thuật Implant

Còn hiệu lực

38508 000.00.19.H26-220504-0027 220001441/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

38509 000.00.19.H26-220504-0026 220001440/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Phòng đo thính lực

Còn hiệu lực

38510 000.00.19.H26-220504-0025 220001439/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Buồng đo thính lực

Còn hiệu lực