STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49596 000.00.19.H26-210312-0004 210000308/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Miếng giữ ống thông rốn Neo bridge

Còn hiệu lực

49597 000.00.19.H26-210312-0005 210000309/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Dụng cụ đỡ thiết bị tiện ích Neohug

Còn hiệu lực

49598 000.00.19.H26-210312-0006 210000310/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Quai đeo giữ cằm Chinstrap

Còn hiệu lực

49599 000.00.19.H26-210312-0007 210000311/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Ống hút dịch mũi và miệng LITTLESUCKER

Còn hiệu lực

49600 000.00.19.H26-210312-0008 210000312/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Miếng dán điện cực -Neolead

Còn hiệu lực