STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49611 19012683/HSCBA-HN 190000232/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECH HEALTHCARE Medical display

Còn hiệu lực

49612 19012684/HSCBA-HN 190000233/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY Băng dính giấy phẫu thuật (Surgical paper tape)

Còn hiệu lực

49613 19012630/HSCBA-HN 190000234/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI Kẹp phẫu tích

Còn hiệu lực

49614 19012665/HSCBA-HN 190000235/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Dụng cụ lắp đặt nẹp vít cấy ghép cố định cột sống cổ

Còn hiệu lực

49615 19012676/HSCBA-HN 190000236/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ)Dụng cụ lắp đặt nẹp vít cấy ghép cố định cột sống ngực thắt lưng

Còn hiệu lực