STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49636 000.00.19.H29-210224-0002 210000124/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG HỆ THỐNG KÉO NẮN CỐ ĐỊNH XƯƠNG

Còn hiệu lực

49637 000.00.19.H29-210224-0001 210000125/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y KHOA NGUYỄN TÙNG Bàn mổ

Còn hiệu lực

49638 000.00.19.H29-210127-0002 210000126/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT Sáp nha khoa

Còn hiệu lực

49639 000.00.19.H29-210205-0002 210000127/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR Chất kết lắng hồng cầu HES-40

Còn hiệu lực

49640 000.00.19.H29-210111-0006 210000128/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Đèn Clar và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực