STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49636 18008845/HSCBMB-HCM 180000020/PCBMB-HCM

CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y KHOA SỐ 9

Còn hiệu lực

49637 17008839/HSCBMB-HCM 180000019/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ RITA PHẠM

Còn hiệu lực

49638 18008848/HSCBMB-HCM 180000018/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH NHÂN

Còn hiệu lực

49639 18008850/HSCBMB-HCM 180000017/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUỆ HẢI

Còn hiệu lực

49640 18008992/HSCBA-HCM 180000099/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẢI KHOA Màn hình chuyên dụng dùng trong phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực