STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49661 19009322/HSCBMB-HCM 190000155/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIN SON

Còn hiệu lực

49662 19009323/HSCBMB-HCM 190000154/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SECCO BNC

Còn hiệu lực

49663 19009325/HSCBMB-HCM 190000153/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ VNROYAL

Còn hiệu lực

49664 19000720/HSCBSX-LA 190000005/PCBSX-LA

CÔNG TY TNHH YOUNG CHEMICAL VINA Băng cá nhân màu da (SHEER PLASTER)

Còn hiệu lực

49665 19000036/HSCBA-VP 190000005/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ PALMY Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực