STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49721 000.00.19.H26-210225-0009 210000251/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN LONG VƯƠNG HOÀNG GIA

Còn hiệu lực

49722 000.00.19.H26-210308-0016 210000252/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ phẫu thuật mổ đầu cổ trẻ em

Còn hiệu lực

49723 000.00.19.H26-210308-0017 210000253/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ vi phẫu tai

Còn hiệu lực

49724 000.00.19.H26-210308-0018 210000254/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ dùng cho phẫu thuật

Còn hiệu lực

49725 000.00.19.H26-210301-0006 210000063/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HD

Còn hiệu lực