STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49791 18010574/HSCBA-HCM 180001589/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG Máy phân tích sinh hoá

Còn hiệu lực

49792 18010578/HSCBA-HCM 180001590/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Kính khám mắt

Còn hiệu lực

49793 18010583/HSCBA-HCM 180001591/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN Kính khám và điều trị mắt

Còn hiệu lực

49794 18010585/HSCBA-HCM 180001592/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT MINH THÀNH Dụng cụ phẩu thuật, thăm khám trong Tai Mũi Họng

Còn hiệu lực

49795 18010587/HSCBA-HCM 180001593/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE Cao dán thải độc bàn chân

Còn hiệu lực