STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49841 19013510/HSCBA-HN 190000933/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TÂN THÀNH Bộ dây truyền dịch không kim các loại

Còn hiệu lực

49842 19013513/HSCBA-HN 190000935/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Bộ dụng cụ khám và tiểu phẫu tai mũi họng

Còn hiệu lực

49843 19013512/HSCBA-HN 190000936/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

49844 19013379/HSCBA-HN 190000937/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Dung dịch treo cho hồng cầu MLB 2

Còn hiệu lực

49845 19013406/HSCBA-HN 190000938/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Pipet

Còn hiệu lực