STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49896 18000011/HSCBA-VP 180000003/PCBA-VP

CÔNG TY CỐ PHẦN TẬP ĐOÀN LẠC VIỆT Giường hồi sức cấp cứu điều khiển điện kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

49897 18000012/HSCBA-VP 180000004/PCBA-VP

CÔNG TY CỐ PHẦN TẬP ĐOÀN LẠC VIỆT Bàn mổ điện thủy lực

Còn hiệu lực

49898 18001348/HSCBMB-ĐNa 180000012/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH BMS VINA

Còn hiệu lực

49899 18011703/HSCBMB-HN 180000204/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ONG VUA

Còn hiệu lực

49900 18011711/HSCBMB-HN 180000205/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ 2A

Còn hiệu lực