STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49956 000.00.19.H29-210129-0004 210000024/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NINA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49957 000.00.19.H29-210201-0001 210000090/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NGÔ GIA PHÁT Khẩu trang y tế trẻ em

Còn hiệu lực

49958 000.00.17.H09-210127-0001 210000007/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG LÂM NGUYỄN Hộp vận chuyển bệnh phẩm

Còn hiệu lực

49959 000.00.17.H09-210208-0001 210000007/PCBSX-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH Gạc y tế (tiệt trùng/không tiệt trùng; có cản quang/không cản quang)

Còn hiệu lực

49960 000.00.19.H26-201202-0005 210000042/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG MINH ITECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực