STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49971 18012357/HSCBA-HN 180002469/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN NGỌC Bàn mổ điện

Còn hiệu lực

49972 18012344/HSCBA-HN 180002470/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

49973 18012342/HSCBA-HN 180002471/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ AN KHANH màng sinh học collagen

Còn hiệu lực

49974 18011874/HSCBMB-HN 180000351/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG ĐÀ

Còn hiệu lực

49975 18012343/HSCBA-HN 180002472/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ AN KHANH Dung dịch điện hóa Anolit

Còn hiệu lực