STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49991 17009639/HSCBA-HN 170002922/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Đèn dùng cho phòng tiểu phẫu

Còn hiệu lực

49992 17009627/HSCBA-HN 170002923/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Đệm chống loét

Còn hiệu lực

49993 17011419/HSCBMB-HN 170001226/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VIỆT NAM

Còn hiệu lực

49994 17009652/HSCBA-HN 170002924/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO Kệ đẩy dụng cụ y tế sử dụng trong phòng điều trị bệnh nhân

Còn hiệu lực

49995 17009612/HSCBA-HN 170002925/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM LONG Nôi làm mát

Còn hiệu lực