STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
451 000.00.19.H29-230524-0009 230001093/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y Ống nội khí quản

Còn hiệu lực

452 000.00.19.H29-230524-0005 230001092/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y Mask thanh quản

Còn hiệu lực

453 000.00.19.H26-230530-0032 230001215/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Đèn điều trị vàng da dùng cho trẻ sơ sinh và phụ kiện đồng bộ

Còn hiệu lực

454 000.00.19.H26-230530-0025 230000994/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Bàn mổ đa năng điều khiển bằng điện thủy lực và phụ kiện

Còn hiệu lực

455 000.00.19.H26-230530-0018 230000993/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN ĐÈN MỔ TREO TRẦN 1 NHÁNH ÁNH SÁNG LED

Còn hiệu lực

456 000.00.19.H29-230525-0009 230001091/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Thiết bị tăng thân nhiệt tần số vô tuyến (dành cho điều trị thẩm mỹ làm đẹp)

Còn hiệu lực

457 000.00.19.H29-230518-0053 230001090/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV TBYT AN NGUYÊN Kính áp tròng

Còn hiệu lực

458 000.00.19.H29-230526-0001 230000202/PCBMB-HCM

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Còn hiệu lực

459 000.00.19.H26-230303-0010 230001214/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Cụm IVD cầm máu (đông máu)

Còn hiệu lực

460 000.00.19.H26-230527-0009 230000992/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UNIPHARMA Tăm chỉ nha khoa

Còn hiệu lực

461 000.00.19.H26-230519-0033 230000991/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD rửa vệ sinh máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

462 000.00.19.H26-230519-0032 230000990/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch bảo dưỡng hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

463 000.00.19.H26-230519-0031 230000989/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

464 000.00.19.H26-230519-0030 230000988/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

465 000.00.19.H26-230519-0029 230000987/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch rửa cuvet dùng cho hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

466 000.00.19.H26-230519-0028 230000986/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch rửa cuvet dùng cho hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

467 000.00.19.H26-230519-0027 230000985/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD pha loãng xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

468 000.00.19.H26-230519-0026 230000984/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD pha loãng xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

469 000.00.19.H26-230519-0034 230000983/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD rửa vệ sinh máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

470 000.00.19.H26-230519-0025 230000982/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch rửa đệm đậm đặc dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

471 000.00.19.H26-230519-0024 230000981/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

472 000.00.19.H26-230519-0023 230000980/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

473 000.00.19.H26-230519-0022 230000979/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

474 000.00.19.H26-230519-0021 230000978/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

475 000.00.19.H26-230519-0020 230000977/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch rửa đệm đậm đặc dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

476 000.00.19.H26-230519-0019 230000976/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

477 000.00.19.H26-230519-0017 230000975/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch dưỡng kim hút mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

478 000.00.19.H26-230519-0016 230000974/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch dưỡng kim hút mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

479 000.00.19.H26-230519-0015 230000973/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch bảo dưỡng bộ điện giải

Còn hiệu lực

480 000.00.19.H26-230518-0079 230001213/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase

Còn hiệu lực

481 000.00.19.H26-230518-0078 230001212/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase

Còn hiệu lực

482 000.00.19.H26-230518-0077 230001211/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng sắt không khử protein

Còn hiệu lực

483 000.00.19.H26-230518-0076 230001210/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Apolipoprotein A1

Còn hiệu lực

484 000.00.19.H26-230518-0075 230001209/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Apolipoprotein A1

Còn hiệu lực

485 000.00.19.H26-230518-0074 230001208/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magnesium

Còn hiệu lực

486 000.00.19.H26-230518-0073 230001207/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magnesium

Còn hiệu lực

487 000.00.19.H26-230518-0024 230001206/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng hormon tạo hoàng thể (LH) ở người

Còn hiệu lực

488 000.00.19.H26-230518-0017 230001205/PCBB-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Bộ IVD xét nghiệm định lượng Ferritin

Còn hiệu lực

489 000.00.19.H26-230529-0016 230001204/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Máy rửa dạ dày

Còn hiệu lực

490 000.00.19.H26-230528-0003 230000972/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM Dụng cụ phẫu thuật thay thế khớp nhân tạo

Còn hiệu lực

491 000.00.19.H26-230529-0015 230000971/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Bộ dụng cụ khám nha khoa

Còn hiệu lực

492 000.00.19.H26-230523-0014 230000970/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỔNG VÀNG Chỉ thị Bowie Dick kiểm tra chất lượng máy hấp tiệt trùng

Còn hiệu lực

493 000.00.19.H26-230526-0003 230000969/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Giường bệnh nhân và phụ kiện

Còn hiệu lực

494 000.00.19.H26-230510-0014 230001203/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

495 000.00.19.H26-230526-0002 230000968/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Đèn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

496 000.00.19.H26-230524-0015 230001202/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SHIMADZU VIỆT NAM Hệ thống thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật số

Còn hiệu lực

497 000.00.19.H26-230523-0003 230000967/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NGA Dung dịch ngoài da

Còn hiệu lực

498 000.00.19.H26-230518-0056 230001201/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI Bộ dây truyền dịch có kim

Còn hiệu lực

499 000.00.19.H26-230523-0011 230000966/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Xe cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

500 000.00.19.H26-230523-0013 230000965/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Giường bệnh nhân chạy bằng điện

Còn hiệu lực