STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
501 000.00.19.H26-230519-0043 230001198/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Máy xét nghiệm HbA1c cầm tay

Còn hiệu lực

502 000.00.19.H26-230518-0040 230000964/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Xe đẩy bình ô xy

Còn hiệu lực

503 000.00.19.H26-230522-0001 230000227/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG

Còn hiệu lực

504 000.00.19.H26-230522-0012 230000226/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1257

Còn hiệu lực

505 000.00.19.H26-230522-0013 230000225/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1107

Còn hiệu lực

506 000.00.19.H26-230520-0002 230000224/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1324

Còn hiệu lực

507 000.00.19.H26-230519-0044 230000223/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1323

Còn hiệu lực

508 000.00.19.H26-230519-0041 230000222/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1293

Còn hiệu lực

509 000.00.19.H26-230518-0045 230000963/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Bàn chuyển dụng cụ gấp

Còn hiệu lực

510 000.00.19.H26-230518-0051 230000962/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Rửa tay phẫu thuật lưu động

Còn hiệu lực

511 000.00.19.H26-230518-0049 230000961/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Tủ đựng dụng cụ

Còn hiệu lực

512 000.00.19.H26-230518-0050 230000960/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Giá cáng gấp

Còn hiệu lực

513 000.00.19.H26-230518-0043 230000959/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Bàn tiếp dụng cụ

Còn hiệu lực

514 000.00.19.H26-230518-0048 230000958/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Bàn phẫu thuật lưu động

Còn hiệu lực

515 000.00.19.H26-230518-0042 230000957/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Giá truyền dịch

Còn hiệu lực

516 000.00.19.H26-230518-0039 230000956/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO Xe đẩy đồ vải

Còn hiệu lực

517 000.00.19.H26-230517-0003 230000221/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1187

Còn hiệu lực

518 000.00.19.H26-230518-0066 230001197/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Máy bơm khí CO2

Còn hiệu lực

519 000.00.19.H26-230518-0036 230001196/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT COM Bộ điều phối chuyển đổi tự động kèm dàn gom (HELI)

Còn hiệu lực

520 000.00.19.H26-230518-0054 230000955/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Giường y tế điều khiển hai tay quay

Còn hiệu lực

521 000.00.19.H26-230518-0012 230001195/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Máy đo huyết áp tự động

Còn hiệu lực

522 000.00.19.H26-230518-0015 230000954/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Lăng kính

Còn hiệu lực

523 000.00.19.H26-230509-0015 230000953/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THỊNH Máy quét phim nha khoa

Còn hiệu lực

524 000.00.19.H26-230517-0001 230000220/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TN

Còn hiệu lực

525 000.00.19.H26-230508-0001 230000952/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Chất nhuộm tế bào

Còn hiệu lực

526 000.00.19.H26-230406-0002 230000951/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Chất gắn, cố định tế bào

Còn hiệu lực

527 000.00.04.G18-230531-0005 230000285/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng HbA1c

Còn hiệu lực

528 000.00.19.H26-230530-0017 230000950/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC CƯỜNG XỊT LIGUSTICUM

Còn hiệu lực

529 000.00.19.H26-230530-0016 230000949/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC CƯỜNG SM ARECIN

Còn hiệu lực

530 000.00.19.H26-230530-0015 230000948/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC CƯỜNG XỊT VAGIGREEN

Còn hiệu lực

531 000.00.19.H26-230530-0014 230000947/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC CƯỜNG Xịt SORANIN

Còn hiệu lực

532 000.00.19.H26-230530-0013 230000946/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC CƯỜNG Xịt Covirin.A

Còn hiệu lực

533 000.00.19.H26-230530-0010 230000945/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC CƯỜNG Nhỏ OTILINF ear drops

Còn hiệu lực

534 000.00.19.H26-230530-0009 230000944/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC CƯỜNG XỊT NOSIN XOANG MŨI

Còn hiệu lực

535 000.00.19.H26-230531-0007 230001194/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN EDRIC Ống kim tiêm bằng thép không rỉ

Còn hiệu lực

536 000.00.19.H26-230530-0022 230001193/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SARAH LE Máy chăm sóc da cơ bản Hydromagic

Còn hiệu lực

537 000.00.19.H26-230530-0020 230001192/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SARAH LE Máy chăm sóc da, bù ẩm, khử độc da Hydroimpact Plus

Còn hiệu lực

538 000.00.19.H26-230530-0019 230001191/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SARAH LE Máy giảm béo Cavi-Lipo DUAL

Còn hiệu lực

539 000.00.19.H26-230531-0010 230000943/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Đèn mổ

Còn hiệu lực

540 000.00.19.H26-230530-0011 230000942/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM Theo phụ lục

Còn hiệu lực

541 000.00.04.G18-230529-0006 230000284/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD bệnh thiếu máu: Sắt, Khả năng gắn sắt toàn phần, Transferrin

Còn hiệu lực

542 000.00.04.G18-230522-0002 230000283/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Cụm IVD Thành phẩn bổ sung: C3, C4

Còn hiệu lực

543 000.00.04.G18-230530-0010 230000282/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Thuốc thử xét nghiệm định lượng TRNF

Còn hiệu lực

544 000.00.17.H62-230525-0002 230000009/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1310

Còn hiệu lực

545 000.00.17.H62-230525-0001 230000008/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1297

Còn hiệu lực

546 000.00.17.H39-230527-0003 230000012/PCBB-LA

CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA Máy sóng siêu âm trị liệu

Còn hiệu lực

547 000.00.17.H39-230527-0002 230000011/PCBB-LA

CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA Giường vật lý trị liệu, giảm đau

Còn hiệu lực

548 000.00.17.H39-230527-0001 230000010/PCBB-LA

CÔNG TY TNHH MIGUNLIFE KOREA VINA Thảm vật lý trị liệu, giảm đau

Còn hiệu lực

549 000.00.17.H39-230529-0001 230000053/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH MEDIPHAR USA Xịt Cảm Sốt Thảo Dược

Còn hiệu lực

550 000.00.17.H39-230523-0001 230000004/PCBMB-LA

NHÀ THUỐC TÂM TRÍ

Còn hiệu lực