STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
801 000.00.19.H26-230519-0005 230000905/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ALCON PHARMACEUTICALS LTD TẠI HÀ NỘI Hệ thống kính hiển vi phẫu thuật nhãn khoa

Còn hiệu lực

802 000.00.19.H26-230519-0018 230001132/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Hoá chất sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch chấm lượng tử

Còn hiệu lực

803 000.00.19.H26-230519-0039 230000904/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Giấy in các loại dùng cho máy y tế

Còn hiệu lực

804 000.00.19.H26-230518-0055 230001131/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MÁY TRỢ THÍNH VÀ THIẾT BỊ THÍNH HỌC CÁT TƯỜNG Máy trợ thính xử lý âm thanh điện cực ốc tai

Còn hiệu lực

805 000.00.19.H26-230519-0007 230001130/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Còn hiệu lực

806 000.00.19.H26-230519-0004 230001129/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH NƯỚC MẮT NHÂN TẠO

Còn hiệu lực

807 000.00.19.H26-230519-0035 230001128/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VITROTECH Dụng cụ bơm tinh trùng

Còn hiệu lực

808 000.00.19.H26-230519-0013 230000903/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI ĐAI HỖ TRỢ THẮT LƯNG

Còn hiệu lực

809 000.00.19.H26-230519-0014 230000902/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI ĐAI HỖ TRỢ CỐ ĐỊNH ĐẦU GỐI

Còn hiệu lực

810 000.00.19.H26-230519-0010 230000901/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HACHI ĐAI CỐ ĐỊNH TƯ THẾ

Còn hiệu lực

811 000.00.19.H26-230518-0059 230001127/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Thuốc thử xét nghiệm định lượng Vitamin D

Còn hiệu lực

812 000.00.19.H26-230518-0058 230001126/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Thuốc thử xét nghiệm định lượng SAA

Còn hiệu lực

813 000.00.19.H26-230518-0064 230000899/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Ống bảo quản DNA tự do có chứa chất chống đông EDTA.K2

Còn hiệu lực

814 000.00.19.H26-230519-0009 230001125/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ Máy hút dịch

Còn hiệu lực

815 000.00.19.H26-230518-0053 230001124/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDICON Que thử/ Bút thử xét nghiệm định tính hCG trong nước tiểu

Còn hiệu lực

816 000.00.19.H26-230518-0047 230001123/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH MEDICON Que thử/ Bút thử xét nghiệm định tính hCG trong nước tiểu

Còn hiệu lực

817 000.00.19.H26-230510-0012 230001122/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM Máy soi cổ tử cung

Còn hiệu lực

818 000.00.19.H26-230519-0006 230001121/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM Que thử xét nghiệm định tính phát hiện chất gây nghiện MOP trong mẫu nước tiểu.

Còn hiệu lực

819 000.00.19.H26-230518-0004 230001120/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KYH BIO TECH VIỆT NAM Que thử đường huyết

Còn hiệu lực

820 000.00.19.H26-230518-0003 230001119/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KYH BIO TECH VIỆT NAM Máy đo đường huyết

Còn hiệu lực

821 000.00.19.H26-230518-0034 230000897/PCBA-HN

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN QUYẾT CHIẾN NƯỚC SÚC HỌNG TRUNG HOA

Còn hiệu lực

822 000.00.19.H26-230518-0061 230000208/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINH TÂM

Còn hiệu lực

823 000.00.19.H26-230504-0013 230001118/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3K Viên đặt hậu môn trực tràng

Còn hiệu lực

824 000.00.19.H26-230518-0032 230000207/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA DONGBANG VIỆT NAM

Còn hiệu lực

825 000.00.19.H26-230518-0052 230001117/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Máy xét nghiệm miễn dịch chấm lượng tử

Còn hiệu lực

826 000.00.19.H21-230510-0001 230000005/PCBA-GL

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HOUSES GROUP DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI

Còn hiệu lực

827 000.00.19.H26-230518-0005 230000896/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Chất thử chuẩn bị thư viện cfDNA

Còn hiệu lực

828 000.00.19.H26-230518-0002 230000895/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Chất thử tách chiết Axit Nucleic

Còn hiệu lực

829 000.00.19.H26-230518-0027 230001116/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDENT AN PHÚ Véc-ni chống sâu răng và ê buốt

Còn hiệu lực

830 000.00.19.H26-230519-0040 230000894/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ VÀ KHOA HỌC SURAN Máy chuẩn bị mẫu tự động

Còn hiệu lực

831 000.00.19.H29-230523-0018 230000198/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VICTORY

Còn hiệu lực

832 000.00.19.H29-230523-0021 230000197/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SWISS VITA

Còn hiệu lực

833 000.00.10.H55-230424-0001 230000002/PCBSX-TNg

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RB VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

834 000.00.19.H26-230519-0037 230001115/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH AN Ống thông tiểu các số

Còn hiệu lực

835 000.00.19.H29-230519-0027 230000617/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD tiền xử lý mẫu mô

Còn hiệu lực

836 000.00.19.H29-230519-0024 230000616/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD rửa tiêu bản và cung cấp môi trường ổn định

Còn hiệu lực

837 000.00.19.H29-230519-0023 230000615/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phủ tiêu bản, chống bay hơi, cung cấp môi trường ổn định

Còn hiệu lực

838 000.00.19.H29-230519-0022 230000614/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phủ tiêu bản, chống bay hơi, cung cấp môi trường ổn định

Còn hiệu lực

839 000.00.19.H29-230519-0032 230000613/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD dùng để kiểm tra việc hút mẫu

Còn hiệu lực

840 000.00.19.H29-230519-0015 230001030/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố tạo hoàng thể

Còn hiệu lực

841 000.00.19.H29-230519-0010 230001029/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng triiodothyronine toàn phần

Còn hiệu lực

842 000.00.19.H29-230519-0009 230001028/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin

Còn hiệu lực

843 000.00.19.H29-230518-0016 230001027/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin

Còn hiệu lực

844 000.00.19.H29-230519-0028 230000612/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD tiền xử lý mẫu mô

Còn hiệu lực

845 000.00.19.H29-230523-0005 230000611/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD hỗ trợ hiện màu đoạn dò đã đánh dấu DNP trong lai tại chỗ

Còn hiệu lực

846 000.00.19.H29-230523-0009 230000610/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD phân cắt protein trong lát cắt mô

Còn hiệu lực

847 000.00.19.H29-230405-0008 230001026/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

848 000.00.19.H29-230523-0012 230001025/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Vật liệu kiểm soát giám sát phép đo thể tích, độ dẫn điện và độ tán xạ ánh sáng trên máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

849 000.00.19.H29-230523-0013 230001024/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 25 thông số huyết học

Còn hiệu lực

850 000.00.19.H29-230405-0004 230001023/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực