STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1401 000.00.19.H29-240611-0007 240001338/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

1402 000.00.19.H29-240613-0007 240001337/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Mặt nạ xông khí dung

Còn hiệu lực

1403 000.00.19.H29-240605-0024 240001336/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Bơm tiêm sử dụng một lần

Còn hiệu lực

1404 000.00.19.H29-240618-0027 240001335/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Vật liệu trám bít ống tủy răng

Còn hiệu lực

1405 000.00.19.H29-240617-0013 240001334/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Vật liệu trám răng

Còn hiệu lực

1406 000.00.19.H29-240613-0023 240001333/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA Dung dịch ngâm rửa dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

1407 000.00.19.H29-240624-0038 240001002/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH EUROPEAN EYE CENTER Máy sinh hiển vi khám mắt

Còn hiệu lực

1408 000.00.19.H29-240624-0029 240001332/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Kim phẫu thuật( iken Super Edge Needles)

Còn hiệu lực

1409 000.00.19.H29-240624-0020 240001331/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BEXCORE VN Kim dây định vị u vú

Còn hiệu lực

1410 000.00.19.H29-240624-0021 240001330/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BEXCORE VN Bộ kim sinh thiết lõi dùng 1 lần

Còn hiệu lực

1411 000.00.19.H29-240618-0011 240001001/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ khăn (săng) nội soi khớp gối

Còn hiệu lực

1412 000.00.19.H29-240618-0009 240001000/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ khăn (săng) chỉnh hình tổng quát

Còn hiệu lực

1413 000.00.19.H29-240621-0005 240000999/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH NHẤT TÂM PHARMA Xịt massage hỗ trợ giảm đau

Còn hiệu lực

1414 000.00.19.H29-240624-0015 240001329/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT EMECC Van ngắt tay

Còn hiệu lực

1415 000.00.19.H29-240624-0022 240001328/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI GIA PHÚC Cảm biến đo SpO2; Bao đo huyết áp; Cáp đo điện tim

Còn hiệu lực

1416 000.00.19.H29-240624-0028 240000220/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH EYES OPTICAL

Còn hiệu lực

1417 000.00.19.H29-240614-0003 240000219/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN I.S.T

Còn hiệu lực

1418 000.00.19.H29-240624-0016 240000218/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDTECH SAIGON

Còn hiệu lực

1419 000.00.19.H29-240605-0026 240001327/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Bộ IVD Xét nghiệm đông máu định lượng yếu tố Von Willebrand

Còn hiệu lực

1420 000.00.19.H29-240624-0001 240000217/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1878

Còn hiệu lực

1421 000.00.19.H29-240624-0002 240000216/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1879

Còn hiệu lực

1422 000.00.19.H29-240624-0031 240001326/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgG

Còn hiệu lực

1423 000.00.19.H29-240624-0033 240001325/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgG

Còn hiệu lực

1424 000.00.19.H29-240621-0008 240001324/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng glycated protein (fructosamine)

Còn hiệu lực

1425 000.00.19.H29-240621-0004 240001323/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng glycated protein (fructosamine)

Còn hiệu lực

1426 000.00.19.H29-240621-0002 240001322/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng glycated protein (fructosamine)

Còn hiệu lực

1427 000.00.19.H29-240618-0013 240000998/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

1428 000.00.19.H29-240620-0017 240001321/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực

1429 000.00.19.H29-240620-0001 240001320/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ IMED Bộ ống tiêm dùng cho bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

1430 000.00.19.H29-240619-0016 240001319/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ IMED Dây nối bơm tiêm điện

Còn hiệu lực

1431 000.00.19.H29-240620-0010 240000215/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN S&B PHARMA

Còn hiệu lực

1432 000.00.19.H29-240619-0005 240001318/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D Hệ thống Rô-bốt siêu âm hội tụ cường độ cao

Còn hiệu lực

1433 000.00.17.H62-240625-0004 240000017/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM IVD pha loãng mẫu trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

1434 000.00.17.H62-240621-0001 240000017/PCBB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Bộ IVD xét nghiệm định lượng SAA

Còn hiệu lực

1435 000.00.17.H62-240624-0001 240000016/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM IVD nhuộm trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

1436 000.00.17.H62-240624-0002 240000015/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM IVD ly giải trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

1437 000.00.17.H62-240624-0003 240000014/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM IVD rửa trong xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

1438 000.00.17.H62-240625-0002 240000016/PCBB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Bộ IVD xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

1439 000.00.17.H62-240625-0003 240000015/PCBB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm 6 thông số huyết học

Còn hiệu lực

1440 000.00.17.H62-240625-0001 240000014/PCBB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVICHEM Cụm IVD vật liệu kiểm soát xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

1441 000.00.04.G18-231113-0009 24001291CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Dây dẫn hướng hỗ trợ can thiệp mạch máu ngoại vi

Còn hiệu lực

1442 000.00.04.G18-231114-0009 24001290CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Dây dẫn hướng can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

1443 000.00.04.G18-231113-0011 24001289CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Dây nối dài hỗ trợ can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

1444 000.00.04.G18-231114-0011 24001288CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Dây dẫn hướng can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

1445 000.00.04.G18-231114-0013 24001287CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Dây dẫn chẩn đoán tim mạch

Còn hiệu lực

1446 000.00.04.G18-231114-0006 24001286CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Dây dẫn can thiệp mạch máu ngoại biên

Còn hiệu lực

1447 000.00.04.G18-231114-0007 24001285CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ASAHI INTECC HÀ NỘI Dây dẫn hướng can thiệp mạch ngoại vi

Còn hiệu lực

1448 000.00.04.G18-231206-0003 24001284CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Kim tiêm một lần dùng trong nội soi

Còn hiệu lực

1449 000.00.04.G18-240124-0001 24001283CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM Kim tiêm sử dụng một lần dùng trong nội soi

Còn hiệu lực

1450 000.00.04.G18-240228-0012 24001282CFS/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực