STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1601 000.00.19.H29-240618-0024 240001289/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG MÁY XÔNG KHÍ DUNG

Còn hiệu lực

1602 000.00.19.H29-240618-0023 240001288/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG MÁY XÔNG KHÍ DUNG

Còn hiệu lực

1603 000.00.19.H29-240619-0017 240000987/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÂN LONG NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ

Còn hiệu lực

1604 000.00.19.H29-240618-0017 240000986/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM Keo dán lấy dấu răng

Còn hiệu lực

1605 000.00.19.H29-240611-0003 240001287/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH C.P.V Dung dịch tạo bọt làm sạch và tiền khử khuẩn mức độ trung bình dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

1606 000.00.19.H29-240618-0008 240001286/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN GIA SÀI GÒN Cụm IVD xét nghiệm miễn dịch enzym phát hiện IgG, IgM kháng vi-rút herpes simplex loại 1 và 2.

Còn hiệu lực

1607 000.00.19.H29-240613-0009 240000985/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN CẦU Môi trường nuôi cấy vi sinh - CHROMagar™ B.cepacia

Còn hiệu lực

1608 000.00.19.H29-240606-0014 240000984/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHA Găng tay cao su y tế có bột QGloves

Còn hiệu lực

1609 000.00.19.H29-240611-0025 240001285/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) HỆ THỐNG BƠM HƠI ÁP LỰC NGẮT QUÃNG THÔNG MINH

Còn hiệu lực

1610 000.00.19.H29-240618-0006 240000983/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ TVT Chi giả thẩm mỹ

Còn hiệu lực

1611 000.00.19.H29-240618-0007 240001284/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ MINDRAY VIỆT NAM Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

1612 000.00.19.H29-240618-0004 240000210/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH ANT PHARMA

Còn hiệu lực

1613 000.00.19.H29-240625-0004 240000982/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN XUÂN TÂM Găng kiểm tra dùng trong y tế

Còn hiệu lực

1614 000.00.19.H29-240618-0028 240001283/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

1615 000.00.16.H05-240624-0001 240000005/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HTL

Còn hiệu lực

1616 000.00.19.H26-240521-0037 240000967/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ NAM MINH Dụng cụ dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

1617 000.00.19.H26-240521-0026 240001227/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tách mô trong nha khoa

Còn hiệu lực

1618 000.00.19.H29-240612-0008 240000981/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Họ dụng cụ lấy mẫu: Lọ, ống nghiệm, ống lấy máu

Còn hiệu lực

1619 000.00.19.H26-240603-0008 240001491/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Na, K, Cl

Còn hiệu lực

1620 000.00.19.H26-240531-0010 240001490/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD Thành phần Bổ sung: C3, C4

Còn hiệu lực

1621 000.00.19.H17-240617-0003 240000018/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY NHHH PHƯỚC THIỆN 3T - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC PHƯỚC THIỆN 10

Còn hiệu lực

1622 000.00.19.H17-240617-0004 240000017/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY NHHH PHƯỚC THIỆN 3T - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC PHƯỚC THIỆN 15

Còn hiệu lực

1623 000.00.19.H26-240522-0027 240001230/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG ANH Dây nối áp lực cao

Còn hiệu lực

1624 000.00.16.H23-240617-0002 240000008/PCBB-HD

CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG BÌNH Máy cảm biến nha khoa

Còn hiệu lực

1625 000.00.16.H23-240617-0001 240000007/PCBB-HD

CÔNG TY TNHH TMDV CÔNG BÌNH Máy quét hình ảnh răng

Còn hiệu lực

1626 000.00.16.H23-240619-0001 240000013/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SAKOPHA XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

1627 17003947/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400897ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng TPSA

Còn hiệu lực

1628 000.00.04.G18-210325-0029 2400896ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Acid valproic

Còn hiệu lực

1629 000.00.04.G18-210325-0021 2400895ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Carbamazepin

Còn hiệu lực

1630 000.00.04.G18-210325-0024 2400894ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Gentamicin

Còn hiệu lực

1631 17003875/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400893ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng NT-ProBNP

Còn hiệu lực

1632 17002206/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400892ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng PAPP-A

Còn hiệu lực

1633 000.00.04.G18-220504-0081 2400891ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ IVD xét nghiệm định lượng pH, PCO2, PO2, Hct, Na+, K+, Cl-, iCa, Glu, Lac

Còn hiệu lực

1634 000.00.04.G18-210325-0026 2400890ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Phenytoin

Còn hiệu lực

1635 000.00.04.G18-211007-0015 2400889ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng PSA tự do

Còn hiệu lực

1636 000.00.04.G18-210908-0006 2400888ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng thời gian prothrombin

Còn hiệu lực

1637 000.00.04.G18-210325-0030 2400887ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Vancomycin

Còn hiệu lực

1638 000.00.04.G18-200601-0017 2400886ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng βhCG tự do

Còn hiệu lực

1639 000.00.04.G18-210408-0026 2400885ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định tính ADN của Liên cầu khuẩn nhóm B (GBS)

Còn hiệu lực

1640 000.00.04.G18-230704-0010 2400884ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính DNA Chlamydia trachomatis và DNA Neisseria gonorrhoeae

Còn hiệu lực

1641 17005228/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400883ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HBcAg

Còn hiệu lực

1642 000.00.04.G18-230814-0002 2400882ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính và phân biệt DNA Mycobacterium avium và DNA Mycobacterium intracellulare

Còn hiệu lực

1643 17001973/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400881ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP

Còn hiệu lực

1644 17001984/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400880ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP

Còn hiệu lực

1645 17003867/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400879ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin I

Còn hiệu lực

1646 000.00.04.G18-200528-0002 2400878ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định lượng ADN BK virus

Còn hiệu lực

1647 000.00.04.G18-220628-0007 2400877ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng AFP

Còn hiệu lực

1648 17004300/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400876ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng Anti-HBs

Còn hiệu lực

1649 18006556/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400875ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng Anti-HEV IgG

Còn hiệu lực

1650 000.00.04.G18-200419-0004 2400874ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định lượng bản phiên mã gen dung hợp PML-RARA loại bcr1

Còn hiệu lực