STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1651 000.00.04.G18-220628-0009 2400873ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng CA 125

Còn hiệu lực

1652 000.00.04.G18-220628-0012 2400872ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng CA 15-3

Còn hiệu lực

1653 000.00.04.G18-220628-0010 2400871ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng CA 19-9

Còn hiệu lực

1654 000.00.04.G18-220627-0015 2400870ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng CEA

Còn hiệu lực

1655 000.00.04.G18-221109-0002 2400869ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHẢI NGUYÊN Bộ xét nghiệm định lượng DNA của HBV

Còn hiệu lực

1656 000.00.04.G18-200924-0030 2400868ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định lượng DNA của VZV

Còn hiệu lực

1657 000.00.04.G18-220504-0103 2400867ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định lượng/định tính kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii

Còn hiệu lực

1658 17003716/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400866ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA Bộ xét nghiệm định lượng/định tính kháng thể IgG kháng vi rút Toxoplasma Gondii

Còn hiệu lực

1659 20011327/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400865ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Human papillomavirus (HPV) - 14 tuýp HPV nguy cơ cao

Còn hiệu lực

1660 17005529/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400864ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Human papillomavirus (HPV) - 19 tuýp HPV nguy cơ cao và 9 tuýp HPV nguy cơ thấp

Còn hiệu lực

1661 17003119/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400863ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính globulin miễn dịch kháng HIV-1 (nhóm M và nhóm O) và kháng HIV-2 và kháng nguyên HIV‑1 p24

Còn hiệu lực

1662 17002405/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400862ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B (HBs Ag)

Còn hiệu lực

1663 17002415/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400861ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính kháng nguyên NS1 của vi rút Dengue

Còn hiệu lực

1664 000.00.04.G18-220629-0004 2400860ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng rubella

Còn hiệu lực

1665 000.00.04.G18-220713-0009 2400859ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MBS Bộ xét nghiệm định tính lệch bội nhiễm sắc thể 18

Còn hiệu lực

1666 000.00.04.G18-211216-0004 2400858ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VŨ BẢO Bộ xét nghiệm định tính/định lượng kháng thể toàn phần kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B (HBcAb)

Còn hiệu lực

1667 000.00.04.G18-211130-0004 2400857ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Chất hiệu chuẩn và vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, cNa+, cK+, cCa2+, cCl-, cGlu, cLac, ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, ctBil

Còn hiệu lực

1668 000.00.04.G18-230621-0001 2400856ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng S100

Còn hiệu lực

1669 000.00.04.G18-220928-0004 2400855ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B

Còn hiệu lực

1670 000.00.04.G18-200831-0010 2400854ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AMVGROUP Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBs của HBV

Còn hiệu lực

1671 000.00.04.G18-201117-0008 2400853ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Máy Real time PCR

Còn hiệu lực

1672 000.00.04.G18-200714-0007 2400852ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Máy xét nghiệm đông máu bán tự động

Còn hiệu lực

1673 000.00.04.G18-221103-0010 2400851ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

1674 17004301/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400850ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm định danh vi khuẩn Neisseria, Haemophilus

Còn hiệu lực

1675 000.00.04.G18-211110-0007 2400849ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pCO2, pO2, Na (Natri), K (Kali), Ca (Calci), Cl (Clorid), Hematocrit

Còn hiệu lực

1676 19009092/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400848ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể IgM, IgG kháng vi rút Dengue

Còn hiệu lực

1677 000.00.04.G18-221207-0022 2400847ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125

Còn hiệu lực

1678 000.00.04.G18-230710-0007 2400846ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3

Còn hiệu lực

1679 17002471/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400845ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyclosporine

Còn hiệu lực

1680 000.00.04.G18-230327-0010 2400844ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Interleukin-6 (IL-6)

Còn hiệu lực

1681 19008351/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400843ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng PIVKA-II

Còn hiệu lực

1682 000.00.04.G18-211129-0006 2400842ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19

Còn hiệu lực

1683 000.00.04.G18-211130-0023 2400841ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45

Còn hiệu lực

1684 000.00.04.G18-211130-0052 2400840ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD5

Còn hiệu lực

1685 000.00.04.G18-210621-0015 2400839ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thrombin

Còn hiệu lực

1686 000.00.04.G18-230823-0016 2400838ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG và IgM kháng HBcAg

Còn hiệu lực

1687 000.00.04.G18-230710-0009 2400837ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm bán định lượng trạng thái gen HER2

Còn hiệu lực

1688 000.00.04.G18-220622-0020 2400836ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHỎE THÁI DƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính nhóm máu

Còn hiệu lực

1689 17001415/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400835ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng DNA cytomegalovirus

Còn hiệu lực

1690 000.00.04.G18-230803-0010 2400834ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng DNA vi rút Epstein-Barr

Còn hiệu lực

1691 18006983/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400833ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với Toxoplasma gondii

Còn hiệu lực

1692 17002923/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400832ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus (CMV)

Còn hiệu lực

1693 17002448/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400831ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định lượng Myoglobin

Còn hiệu lực

1694 18006941/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400830ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định lượng và định tính kháng thể IgG đặc hiệu với virus rubella

Còn hiệu lực

1695 17005354/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400829ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Bộ IVD xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể IgG kháng virus rubella

Còn hiệu lực

1696 17002412/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400828ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng kháng nguyên HIV-1 p24

Còn hiệu lực

1697 17002407/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400827ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng kháng thể IgM kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B (anti-HBc IgM)

Còn hiệu lực

1698 000.00.04.G18-220628-0001 2400826ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng NT-proBNP

Còn hiệu lực

1699 19010653/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400825ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae

Còn hiệu lực

1700 17004307/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400824ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính ái lực của kháng thể IgG kháng cytomegalovirus (CMV)

Còn hiệu lực