STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
251 000.00.19.H26-230529-0004 230001220/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Còn hiệu lực

252 000.00.19.H26-230529-0019 230001219/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Còn hiệu lực

253 000.00.19.H26-230529-0007 230001218/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VPC DUNG DỊCH NHỎ MẮT - MŨI –TAI

Còn hiệu lực

254 000.00.19.H26-230529-0002 230000999/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ASTRAVIN GROUP NƯỚC SÚC MIỆNG, SÚC HỌNG

Còn hiệu lực

255 000.00.19.H26-230526-0011 230000998/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Bộ bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

256 000.00.19.H26-230526-0012 230000997/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Bộ bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

257 000.00.19.H29-230525-0001 230000633/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Dung dịch hỗ trợ xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

258 000.00.19.H29-230522-0025 230001098/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MEDECO Clip polymer dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

259 000.00.19.H26-230529-0008 230000996/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ Ống nghiệm Plain chân không

Còn hiệu lực

260 000.00.19.H29-230524-0016 230000632/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MEDECO Dụng cụ kẹp, tháo clip polymer

Còn hiệu lực

261 000.00.19.H26-230529-0011 230000995/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ Ống nghiệm Natri Citrate chân không (thân đôi)

Còn hiệu lực

262 000.00.19.H26-230527-0005 230001217/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Hóa chất dùng cho máy sinh hóa

Còn hiệu lực

263 000.00.19.H26-230527-0006 230001216/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Kim luồn an toàn

Còn hiệu lực

264 000.00.16.H40-230529-0003 230000005/PCBSX-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂM TIẾN Dung dịch nước muối sinh lý Natri Clorid 0,9%

Còn hiệu lực

265 000.00.16.H40-230531-0002 230000024/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Đè lưỡi gỗ

Còn hiệu lực

266 000.00.16.H40-230531-0001 230000023/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Cồn Ethanol

Còn hiệu lực

267 000.00.16.H40-230530-0002 230000021/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

268 000.00.16.H40-230530-0001 230000022/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Bộ trang phục phẫu thuật; Bộ trang phục phòng chống dịch

Còn hiệu lực

269 000.00.19.H29-230519-0029 230001097/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Hóa chất Elisa

Còn hiệu lực

270 000.00.19.H29-230412-0011 230001096/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y MẶT NẠ GÂY MÊ

Còn hiệu lực

271 000.00.19.H29-230412-0014 230001095/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y MẶT NA OXY

Còn hiệu lực

272 000.00.19.H29-230525-0018 230001094/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y Ống nội khí quản có dây hút đàm trên bóng

Còn hiệu lực

273 000.00.19.H29-230524-0009 230001093/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y Ống nội khí quản

Còn hiệu lực

274 000.00.19.H29-230524-0005 230001092/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y Mask thanh quản

Còn hiệu lực

275 000.00.19.H26-230530-0032 230001215/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Đèn điều trị vàng da dùng cho trẻ sơ sinh và phụ kiện đồng bộ

Còn hiệu lực

276 000.00.19.H26-230530-0025 230000994/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Bàn mổ đa năng điều khiển bằng điện thủy lực và phụ kiện

Còn hiệu lực

277 000.00.19.H26-230530-0018 230000993/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN ĐÈN MỔ TREO TRẦN 1 NHÁNH ÁNH SÁNG LED

Còn hiệu lực

278 000.00.19.H29-230525-0009 230001091/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Thiết bị tăng thân nhiệt tần số vô tuyến (dành cho điều trị thẩm mỹ làm đẹp)

Còn hiệu lực

279 000.00.19.H29-230518-0053 230001090/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TMDV TBYT AN NGUYÊN Kính áp tròng

Còn hiệu lực

280 000.00.19.H29-230526-0001 230000202/PCBMB-HCM

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

Còn hiệu lực

281 000.00.19.H26-230303-0010 230001214/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á Cụm IVD cầm máu (đông máu)

Còn hiệu lực

282 000.00.19.H26-230527-0009 230000992/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UNIPHARMA Tăm chỉ nha khoa

Còn hiệu lực

283 000.00.19.H26-230519-0033 230000991/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD rửa vệ sinh máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

284 000.00.19.H26-230519-0032 230000990/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch bảo dưỡng hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

285 000.00.19.H26-230519-0031 230000989/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

286 000.00.19.H26-230519-0030 230000988/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

287 000.00.19.H26-230519-0029 230000987/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch rửa cuvet dùng cho hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

288 000.00.19.H26-230519-0028 230000986/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch rửa cuvet dùng cho hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

289 000.00.19.H26-230519-0027 230000985/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD pha loãng xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

290 000.00.19.H26-230519-0026 230000984/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD pha loãng xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

291 000.00.19.H26-230519-0034 230000983/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD rửa vệ sinh máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

292 000.00.19.H26-230519-0025 230000982/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch rửa đệm đậm đặc dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

293 000.00.19.H26-230519-0024 230000981/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

294 000.00.19.H26-230519-0023 230000980/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

295 000.00.19.H26-230519-0022 230000979/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

296 000.00.19.H26-230519-0021 230000978/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

297 000.00.19.H26-230519-0020 230000977/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch rửa đệm đậm đặc dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

298 000.00.19.H26-230519-0019 230000976/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch hệ thống dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

299 000.00.19.H26-230519-0017 230000975/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch dưỡng kim hút mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

300 000.00.19.H26-230519-0016 230000974/PCBA-HN

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI IVD là dung dịch dưỡng kim hút mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực