STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
351 000.00.19.H29-230421-0032 230001131/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thyroglobulin

Còn hiệu lực

352 000.00.19.H29-230421-0031 230001130/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng c-peptide

Còn hiệu lực

353 000.00.19.H29-230421-0030 230001129/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng insulin

Còn hiệu lực

354 000.00.19.H29-230425-0008 230000650/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng cho xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

355 000.00.19.H29-230421-0027 230001128/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, TCO2

Còn hiệu lực

356 000.00.19.H29-230421-0029 230001127/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng CHOL

Còn hiệu lực

357 000.00.19.H29-230425-0009 230000649/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Đoạn cuvet pha loãng

Còn hiệu lực

358 000.00.19.H29-230425-0010 230000648/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Đầu típ

Còn hiệu lực

359 000.00.19.H29-230421-0034 230001126/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Hct

Còn hiệu lực

360 000.00.19.H29-230421-0036 230001125/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ TTBYT IVD xét nghiệm định lượng CO2

Còn hiệu lực

361 000.00.19.H29-230421-0026 230001124/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng IGF-I, IGFBP-3

Còn hiệu lực

362 000.00.19.H29-230421-0025 230001123/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

363 000.00.19.H29-230421-0023 230001122/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

364 000.00.19.H29-230421-0022 230001121/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgE đặc hiệu với Dị nguyên

Còn hiệu lực

365 000.00.19.H29-230421-0021 230001120/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgE đặc hiệu với Dị nguyên

Còn hiệu lực

366 000.00.19.H29-230421-0019 230001119/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgE đặc hiệu với Dị nguyên

Còn hiệu lực

367 000.00.19.H29-230421-0018 230001118/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgE đặc hiệu với dị nguyên

Còn hiệu lực

368 000.00.19.H29-230425-0007 230000647/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD rửa cuvet

Còn hiệu lực

369 000.00.19.H29-230421-0035 230001117/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Hct

Còn hiệu lực

370 000.00.19.H29-230522-0009 230001116/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ Khăn lau khử khuẩn

Còn hiệu lực

371 000.00.19.H29-230518-0032 230001115/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Holter huyết áp và Holter điện tim

Còn hiệu lực

372 000.00.19.H29-230526-0008 230000204/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THOR

Còn hiệu lực

373 000.00.19.H29-230526-0005 230001114/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG QUÂN Máy phân tích nước tiểu

Còn hiệu lực

374 000.00.19.H29-230523-0014 230000646/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Dụng cụ vệ sinh

Còn hiệu lực

375 000.00.19.H29-230518-0035 230000645/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ ống thông dò để dẫn lưu

Còn hiệu lực

376 000.00.19.H29-230518-0038 230001113/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ ống thông dò để dẫn lưu

Còn hiệu lực

377 000.00.19.H29-230518-0043 230000644/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Kềm cắt nội soi

Còn hiệu lực

378 000.00.19.H29-230518-0047 230000643/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi niệu quản có cảm biến

Còn hiệu lực

379 000.00.19.H29-230518-0049 230001112/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi niệu quản có cảm biến

Còn hiệu lực

380 000.00.19.H29-230523-0022 230000642/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Kềm sinh thiết, kềm kẹp, kéo

Còn hiệu lực

381 000.00.19.H29-230523-0025 230001111/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Bộ dụng cụ để cắt bỏ mô có sự hỗ trợ của máy Shaver khỏi phần khí quản

Còn hiệu lực

382 000.00.19.H29-230523-0030 230001110/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM Ống soi thận

Còn hiệu lực

383 000.00.19.H29-230522-0019 230001109/PCBB-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Băng dán chống thấm nước và vi khuẩn

Còn hiệu lực

384 000.00.19.H29-230525-0021 230000641/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ANH Máy ly tâm mẫu

Còn hiệu lực

385 000.00.19.H26-230531-0019 230000232/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÂN HỒ

Còn hiệu lực

386 000.00.19.H29-230524-0019 230000203/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1342

Còn hiệu lực

387 000.00.19.H29-230524-0001 230000640/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN NAS BEAUTY AND HEALTH CARE Xịt chống sâu răng và thơm miệng

Còn hiệu lực

388 000.00.19.H29-230525-0005 230001108/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT Kim phẫu thuật, dụng cụ hổ trợ trong phẫu thuật (Kìm kẹp clip mạch máu )

Còn hiệu lực

389 000.00.19.H29-230524-0017 230001107/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Kim hút rửa thẳng và cong dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

390 000.00.19.H29-230524-0015 230001106/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Tay cầm hút rửa và tán nhân thủy tinh thể dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

391 000.00.19.H29-230525-0012 230001105/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Bao chụp kim phaco trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

392 000.00.19.H29-230525-0006 230001104/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Đầu kết nối kẹp đốt lưỡng cực dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

393 000.00.19.H29-230525-0004 230001103/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Kẹp đốt lưỡng cực dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

394 000.00.19.H29-230525-0003 230001102/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MINH TUỆ Kim tán nhân thủy tinh thể dùng trong phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

395 000.00.19.H29-230525-0020 230001101/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GREENMED Đầu đốt lưỡng cực bằng sóng radio các cỡ

Còn hiệu lực

396 000.00.19.H29-230530-0002 230000639/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Dụng cụ tập thở phế dung kế

Còn hiệu lực

397 000.00.19.H29-230530-0001 230000638/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Lam kính xét nghiệm, lamen

Còn hiệu lực

398 000.00.19.H29-230527-0003 230000637/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Ampu bóp bóng giúp thở

Còn hiệu lực

399 000.00.19.H29-230525-0017 230001100/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

400 000.00.19.H29-230524-0022 230000636/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH APOLLO OPTICAL (VIETNAM) Tròng Kính Mắt

Còn hiệu lực