STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
401 000.00.19.H26-230531-0020 230001002/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIETNEW99 BỒN RỬA TAY VÔ TRÙNG

Còn hiệu lực

402 000.00.19.H26-230530-0034 230001237/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH Kim sinh thiết chân không vú Mammotome revolve ST

Còn hiệu lực

403 000.00.19.H29-230508-0014 230000635/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KOCOS Miếng dán mụn

Còn hiệu lực

404 000.00.19.H29-230525-0013 230001099/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH MẮT HÀN VIỆT KÍNH ÁP TRÒNG

Còn hiệu lực

405 000.00.19.H29-230523-0016 230000634/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NANO TECHMART DUNG DỊCH XỊT DA

Còn hiệu lực

406 000.00.19.H26-230530-0037 230001236/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM SANOVA Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

407 000.00.19.H26-230530-0039 230001235/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM SANOVA Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

408 000.00.19.H26-230530-0040 230001234/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM SANOVA Dung dịch xịt mũi

Còn hiệu lực

409 000.00.19.H26-230530-0038 230001233/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM SANOVA Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

410 000.00.19.H26-230529-0030 230000231/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC SỐ 6 TÂM AN

Còn hiệu lực

411 000.00.19.H26-230529-0009 230001232/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HANMEDIC VIỆT NAM Bộ phận kết nối

Còn hiệu lực

412 000.00.19.H26-230530-0001 230001231/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ABT Bộ xét nghiệm định lượng DNA Virus

Còn hiệu lực

413 000.00.19.H26-230530-0002 230001230/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ABT Bộ xét nghiệm định lượng RNA Virus

Còn hiệu lực

414 000.00.19.H26-230530-0003 230001229/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ABT Bộ xét nghiệm định tính DNA Virus

Còn hiệu lực

415 000.00.19.H26-230530-0004 230001228/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ABT Bộ xét nghiệm định tính DNA vi khuẩn

Còn hiệu lực

416 000.00.19.H26-230518-0068 230001001/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Ống chứa mẫu dùng cho máy đo tốc độ máu lắng

Còn hiệu lực

417 000.00.19.H26-230529-0032 230001227/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Máy phân tích sinh hóa bán tự động

Còn hiệu lực

418 000.00.19.H26-230529-0035 230001000/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NIHACHI 28 NHẬT- HÀN XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

419 000.00.19.H26-230524-0019 230000230/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ Y TẾ THANH NHÀN

Còn hiệu lực

420 000.00.19.H26-230529-0027 230001226/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIMEDCO XỊT HỖ TRỢ PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

421 000.00.19.H26-230428-0002 230001225/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC Kim sinh thiết vú chân không tương thích máy chụp cộng hưởng từ

Còn hiệu lực

422 000.00.19.H26-230526-0006 230001224/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THA VIỆT NAM Máy hút sữa điện tử

Còn hiệu lực

423 000.00.19.H26-230526-0007 230001223/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THA VIỆT NAM Máy hút sữa điện tử

Còn hiệu lực

424 000.00.19.H26-230526-0008 230001222/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THA VIỆT NAM Máy hút sữa điện tử

Còn hiệu lực

425 000.00.19.H26-230314-0005 230000229/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ KINDAKARE

Còn hiệu lực

426 000.00.19.H26-230529-0001 230000228/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VIETTECH

Còn hiệu lực

427 000.00.19.H26-230529-0003 230001221/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Còn hiệu lực

428 000.00.19.H26-230529-0004 230001220/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Còn hiệu lực

429 000.00.19.H26-230529-0019 230001219/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH DUNG DỊCH NHỎ MẮT

Còn hiệu lực

430 000.00.19.H26-230529-0007 230001218/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VPC DUNG DỊCH NHỎ MẮT - MŨI –TAI

Còn hiệu lực

431 000.00.19.H26-230529-0002 230000999/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ASTRAVIN GROUP NƯỚC SÚC MIỆNG, SÚC HỌNG

Còn hiệu lực

432 000.00.19.H26-230526-0011 230000998/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Bộ bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

433 000.00.19.H26-230526-0012 230000997/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Bộ bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

434 000.00.19.H29-230525-0001 230000633/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH M.D.S TRUNG THIỆN Dung dịch hỗ trợ xét nghiệm miễn dịch

Còn hiệu lực

435 000.00.19.H29-230522-0025 230001098/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MEDECO Clip polymer dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

436 000.00.19.H26-230529-0008 230000996/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ Ống nghiệm Plain chân không

Còn hiệu lực

437 000.00.19.H29-230524-0016 230000632/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MEDECO Dụng cụ kẹp, tháo clip polymer

Còn hiệu lực

438 000.00.19.H26-230529-0011 230000995/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ Ống nghiệm Natri Citrate chân không (thân đôi)

Còn hiệu lực

439 000.00.19.H26-230527-0005 230001217/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Hóa chất dùng cho máy sinh hóa

Còn hiệu lực

440 000.00.19.H26-230527-0006 230001216/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH Kim luồn an toàn

Còn hiệu lực

441 000.00.16.H40-230529-0003 230000005/PCBSX-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TÂM TIẾN Dung dịch nước muối sinh lý Natri Clorid 0,9%

Còn hiệu lực

442 000.00.16.H40-230531-0002 230000024/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Đè lưỡi gỗ

Còn hiệu lực

443 000.00.16.H40-230531-0001 230000023/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Cồn Ethanol

Còn hiệu lực

444 000.00.16.H40-230530-0002 230000021/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Que lấy mẫu bệnh phẩm

Còn hiệu lực

445 000.00.16.H40-230530-0001 230000022/PCBA-NĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC HÀ Bộ trang phục phẫu thuật; Bộ trang phục phòng chống dịch

Còn hiệu lực

446 000.00.19.H29-230519-0029 230001097/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Hóa chất Elisa

Còn hiệu lực

447 000.00.19.H29-230412-0011 230001096/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y MẶT NẠ GÂY MÊ

Còn hiệu lực

448 000.00.19.H29-230412-0014 230001095/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y MẶT NA OXY

Còn hiệu lực

449 000.00.19.H29-230525-0018 230001094/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y Ống nội khí quản có dây hút đàm trên bóng

Còn hiệu lực

450 000.00.19.H29-230524-0009 230001093/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ TÂM Y Ống nội khí quản

Còn hiệu lực